اهلستان

جان

ای جان من

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 16:12  توسط رضا شینی  | 

آدرس جدید


آدرس جدید تک بیت ها و نواهای شینی


به لطف خدا سایت دوباره راه اندازی شد

www.sheini.ir

دعا کنید


+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:45  توسط رضا شینی  | 

دکر حسین ع

زمزمه عاشقان نام حسین است و بس

ذاکر   نام حسین   محو   خدا   میشود

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:35  توسط رضا شینی  | 

حسین جان

   ابتدا   را   انتهایی   انتها   را   ابتدا

اول و آخر تو هستی هم نهانی هم جلا

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:32  توسط رضا شینی  | 

معجزه حسین ع

رمز  قبولی  دعا  قبه ات

خاک شفا معجزه دیگرت

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:22  توسط رضا شینی  | 

حر آزاده

 

گوی سبقت را ربودی از همه

 تا   نمودی   احترام  فاطمه

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:44  توسط رضا شینی  | 

انحراف

 

انحراف قوم  را  باور  نکرد

تا که طفل شیرخواره شد شهید

 

تا لحظات آخر می فرمود کسی هست که یاریش کنم

برگرفته از عین لام

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:43  توسط رضا شینی  | 

نظم به هم ریخته

 

نظم را این گونه  معنا خوشترست

سر  به  روی  تن  نه  بر بالای نی

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:38  توسط رضا شینی  | 

نان حلال رفتگر

 

نان  حلالی  که   تو   می آوری

روزی جارو شدن کوچه هاست

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:37  توسط رضا شینی  | 

دست علمدار

 

حیله نمودند که از دست رفت

دست علمدار  تو ای دستگیر

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:35  توسط رضا شینی  | 

حرفهای قدیمی‌